Bosnjë dhe Hercegovinë

Nelt d.o.o. (Nelt sh.p.k.) punon në tregun e Bosnjës dhe Hercegovinës që nga viti 2006. Përveç selisë të tij në Sarajevën Lindore, ekzistojnë qendra rajonale të shpërndarjes në Banja Luka dhe Bijeljina, si dhe një objekt cross dock në Bihac, Tuzla dhe Mostar.

Nelt në Bosnje dhe Hercegovinë është sinonim i rezuseve njerëzore, per te cilët dëshmojne një numër i madh çmimesh “Punēdhenësi me i dëshirueshēm”, të cilat i ndan tradicionalisht portali per punësim MojPosao.ba.

515 punonjës

1.183 artikuj

12.000 m2 hapësirë magazinimi

Goran Cerovina

Drejtor Ekzekutiv, treg Bosnja dhe Hercegovina

SHPËRNDARJA E MALLRAVE TË KONSUMIT principalë

Shpërndarja e produkteve të duhanit principalë

Klientët në logjistikë