Angola

Operacionet e biznesit të Nelt-it në Afrikë filluan në Angola në vitin 2011. Selia e kompanisë është e vendosur në Luandë, kryeqyteti i Angolës, që ndodhet në bregun e Atlantikut me mbi 8 milionë banorë. Nelt Angola LDA shpërndan mallra në mbi 2.000 konsumatorë.

Portofoli i shpërndarjes përfshin markat e prodhuara nga P&G, Mars, Nestle dhe SC Johnson. Në qershor 2012 Neoplanta filloi të eksportojë në Angolë dhe kështu u bë e vetmja industri e mishit nga Serbia, produktet e së cilës mund të gjenden në Afrikën Subsahariane.

129 punonjës

400 artikuj

3.600 m2 hapësirë magazinimi

Miloš Mitrović

Country Manager

SHPËRNDARJA E MALLRAVE TË KONSUMIT principalë