Aнголa

Бизнис операциите на Нелт во Африка започнаа во Ангола 2011 година. Седиштето на компанијата се наоѓа во Луанда, главниот град на Ангола, кој се наоѓа на брегот на Атлантикот со над 8 милиони жители. Нелт Ангола ЛДА дистрибуира стока до повеќе од 5.000 клиенти.

Дистрибутивното портфолио ги вклучува брендовите на производителите P&G, Mars, Nestle и SC Johnson. Neoplanta во јуни 2012 година започна извоз во Ангола и на тој начин стана единствената месна индустрија од Србија чии производи можат да се најдат во областа на суб-сахарска Африка.

140 вработени

400 aртикли

3.600 m2 простор за складирање

Miloš Mitrović

Country Manager

Принципали на дистрибуцијата на производи за широка потрошувачка