Логистикa

Нелт Група има долгогодишно искуство во обезбедување на сите видови на логистички услуги на клиентите од различни индустрии. Преку побрзите процеси, заштедата на време, транспарентност и концизната администрација, компаниите на Нелт Група обезбедуваат оптимизација на логистичките трошоци на работењето. На клиентите им се овозможува да ја максимизираат ефикасноста и да ги минимизираат трошоците, а доколку е потребно, се создава комплетна логистика во согласност со специфичните барања.

Нелт има статус на овластен економски оператор (AЕО) во Србија, Црна Гора и Северна Македонија.

100+ клиенти

23.000+ полн товар годишно

72.000 царински постапки годишно

10.000+ испораки дневно

150.000 m2 простор за складирање

10.000+ aртикли