Trade мaркетинг

Компаниите на Нелт Група на своите партнери им овозможуваат и услуги на trade маркетинг, како би се зголемила заинтересираноста на потрошувачите за производите кои ги пласираме на пазарите. Trade маркетинг тимовите осмислуваат и имплементираат промотивни активности кои обезбедуваат производите кои ги дистрибуираме секогаш да бидат прв избор на купувачите и потрошувачите.