Tregjet

Grupi Nelt është një sistem organizimi që lidh 4.000 punonjës me 18 kompani në 12 tregje në Europë – Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni, Kroacia dhe Shqipëri dhe Afrikë – Angola, Zambia, Mozambik, Malavi dhe Zimbabve.

4.000 punonjës

12 tregje

80+ principal

100+ klientë në logjistikë