Tregjet

Grupi Nelt është një sistem organizimi që lidh 4.000 punonjës me 15 kompani në 11 tregje në Europë – Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë*, Mal të Zi, Maqedoni, Shqipëri dhe Afrikë – Angola, Zambia, Mozambik, Malavi dhe Zimbabve.

4.000 punonjës

11 tregje

80+ principal

100+ klientë në logjistikë