Izabrana predsednica Sekcije za privredu

Nelt Group avatar Nelt Group 09.08.2020.

Marija Đorđević, zaposlena u Neltu Co, imenovana za predsednicu Sekcije.

Marija Đorđević, specijalista interne kontrole i revizije u kompaniji Nelt, imenovana je za predsednicu Sekcije za privredu u okviru Udruženja internih revizora Srbije. 

Ova sekcija osnovana je kao telo koje se bavi pitanjima iz oblasti privrede, proizvodnje, proizvodno prometnih, distributivnih i uslužnih delatnosti, a koje su u vezi sa funkcijom interne revizije.

Sekcija će se u narednim mesecima baviti okupljanjem internih revizora iz privrednih preduzeća radi razmene stavova i informacija o aktuelnim pitanjima u radu, razmenom iskustava, predlaganjem tema i predavača za obuku, organizovanjem okruglih stolova i panela za članove sekcije, kao i predstavljanjem članova sekcije udruženju i profesionalnom okruženju.

Marija je ujedno i ovlašćeni interni revizor u Komori ovlašćenih revizora.