Akcija zajedničkog rada na terenu „Srce na teren“

Nelt logistics avatar Nelt logistics 06.08.2018.

Zajednički izlazak na teren zaposlenih u menadžmentu, distribuciji i dostavi organizovan je 2. avgusta, treći…

Zajednički izlazak na teren zaposlenih u menadžmentu, distribuciji i dostavi organizovan je 2. avgusta, treći put po redu u kompaniji Nelt Co.

Akcija „Srce na teren“ se tokom prethodne godine pokazala kao uspešna u ostvarenju svog primarnog cilja – unapređenja razumevanja između menadžmenta i zaposlenih u sektoru dostave. Njena svrha je podsticanje Brige o ljudima, kao jedne od ključnih vrednosti Nelta. Na ovaj način podržavamo i otvorenu komunikaciju, razvijamo bolju timsku saradnju i dodatnu motivaciju.

„Potrebno je da sagledamo situaciju iz perspektive zaposlenih koji svakodnevno rade na terenu, kako bismo mogli još bolje da se razumemo“, ističe Miloš Jelić, generalni direktor Nelt Grupe.

Prošle godine, kada je i uspostavljena, akcija „Srce na teren“ je organizovana dva puta, jednom u junu a drugi put u decembru. Plan je da se ova tradicija nastavi, te da se „Srce na teren“ organizuje dvaput godišnje.