Montenomaks obeležava 20 godina poslovanja

Montenomaks avatar Montenomaks 12.12.2019.

Dve decenije poslovanja vodeće kompanije na logističkom tržištu Crne Gore.

Montenomaks, vodeća  kompanija na logističkom tržištu Crne Gore, obeležila je 20 godina poslovanja tokom kojih se kontinuirano razvijala u pravcu obezbeđivanja kompletne brige o robi klijenta, od momenta preuzimanja, preko svih carinskih procedura, pa do dostave na željeno odredište.

Danas kompanija broji  140 zaposlenih,  sarađuje sa više od 3.000 klijenata i ostvaruje promet od preko 4,5 miliona eura. Priključenje Nelt Grupi 2017. godine dodatno je ojačalo poziciju Montenomaksa na domaćem i otvorilo mogućnost za širenje na inostranom tržištu, prvenstveno tržištima zemalja u regionu.

„Nelt Grupa je ove godine završila investicioni ciklus od ukupno 15 miliona eura u proširenje logističkih kapaciteta na Zapadnom Balkanu.  Zahvaljujući fokusu na optimizaciji procesa i ulaganju u ljude, Grupa će ostvariti prihod od 950 miliona evra u 2019. godini i tako potvrditi vodeće mjesto u pružanju najsavremenijih usluga u oblasti distribucije i logistike. U sistemu je zaposleno 4.000 ljudi u 15 kompanija, na 11 tržišta u Jugoistočnoj Evropi i Africi. Više od 25 godina se konstantno ulaže u razvoj poslovanja, primjenu novih tehnologija i afirmaciju zaposlenih“, izjavila je izvršna direktorica za tržište Crne Gore Nelt Grupe,  Ljilja Pižurica.

Radovan Radulović, izvršni direktor Montenomaks C&L, istakao je da kompanija bilježi kontinuirano unapređenje rada: „Razvoj kompanije iziskuje velika ulaganja, ali i odgovoran pristup zahtjevima tržišta. Poslovanje usmjeravamo u pravcu svjetskih trendova u oblasti logistike. S tim u vezi se i usluge koje nudimo kreću ka što uspješnijem i savremenijem rješavanju potreba naših klijenata. Posebno mesto u našem poslovanju zauzima  briga o zaposlenima i o zaštiti životne sredine. Ponijeli smo titulu kompanije koja vodi brigu o porodici, koju nam je Udruženja preduzetnica dodijelilo 2015. godine. Naša kompanija je nagrađena  2016. nagradom za brigu o zaposlenima, u kategoriji malih preduzeća, dok nam je 2018. godine dodijeljena nagrada za brigu o zaštiti životne sredine“.

Menadžer prodaje i razvoja logističkih usluga u Montenomaksu, Milenko Popović u svom izlaganju je istakao da visok nivo kvaliteta usluga garantuju implementirani međunarodni standardi ISO 9001, HACCP i standard za upravljanje zaštitom životne sredine 14001 i dodao „Posebnim servisima, kao što je klijentska aplikacija za praćenje pošiljke u realnom vremenu u nacionalnoj distribuciji, donijeli smo međunarodne standarde u našu domaću realnost. “