Nelt član Nacionalne asocijacije ,,Transport i logistika“

Nelt logistics avatar Nelt logistics 04.10.2016.

Članstvo u asocijaciji špediterskih društava i agenata PU ,,Transport i logistika“.

Kompanija Nelt postala je član asocijacije špediterskih društava i agenata PU ,,Transport i logistika“.

Zahvaljujući ovom članstvu kompaniji će biti pružena mogućnost da aktivno učestvuje u rešavanju različitih izazova u transportu i logistici i da kroz konkretne preporuke doprinosi razvoju ove oblasti na nacionalnom nivou.

Aktivnosti Asocijacije čine unapređenje poslovanja i privređivanja članova, saradnja sa nadležnim državnim organima, organizacijama kao i komorskim i drugim stručnim i strukovnim udruženjima i asocijacijama, poslovno informisanje, edukacija, savetovanje i stručna zaštita interesa članova. Jedan od najvažnijih oblika delovanja Asocijacije je i stalna Komisija Upravom carina gde se zajednički rešavaju kako sistemski, tako i praktični problemi.

Nacionalna asocijacija ,,Transport i logistika“ postoji od 2003. godine. Danas broji ukupno 56 članova, među kojima su društva i preduzetnici koji su registrovani za poslove iz domena transporta i logistike. Članovi Asocijacije servisiraju preko 75% spoljnotrgovinskog prometa