Svetska zdravstvena organizacija, Neltov novi klijent u BiH

Nelt logistics avatar Nelt logistics 23.07.2020.

Listi Neltovih logističkih klijenata, pridružila se Svetska zdravstvena organizacija u Bosni i Hercegovini.

„Izuzetno nam je drago što smo otpočeli saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i što imamo priliku da učestvujemo u jednom dijelu logističkog procesa, koji se odnosi na skladištenje robe, izuzetno značajne u borbi protiv virusa Covid 19“, istakao je Goran Cerovina, direktor Nelta na BiH tržištu, povodom početka saradnje.

U kompaniji Nelt u Istočnom Sarajevu, održano je svečano uručenje donacije zaštitne opreme od strane kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije, namjenjene zdravstvenim radnicima u Bosni i Hercegovini.

„Ovo je još jedna vrijedna donacija, obezbjeđena od strane Federalnog ministarstva zdravlja, u saradnji sa našim glavnim međunarodnim partnerom u borbi protiv virusa Covid-19 – Svjetskom zdravstvenom organizacijom“, izjavio je Goran Čerkez, zamjenik federalnog ministra zdravlja.

Ukupna težina donirane opreme za borbu protiv virusa Covid-19 iznosi 23 tone, od čega je 12,6 tona namjenjeno Federaciji Bosne i Hercegovine, dok će se ostatak uputiti Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.

„Svjetska zdravstvena organizacija je kreirala platformu za donatore. Procjenili smo da će nam do kraja godine biti potrebna sredstva u iznosu od 1.7 milijardi dolara, a do sada smo prikupili oko 800 miliona“, izjavio je Victor Olsavszky, šef kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH.

Uz isticanje neophodnosti poštovanja preventivnih mjera u borbi protiv virusa Covid-19, Olsavszky je podsjetio da je u svijetu trenutno više od 14.5 miliona potvrđenih slučajeva zaraze, te da je više od 600 hiljada ljudi preminulo.

“Nelt je dao logističku podršku koja se odnosi na humanitarnu pomoć Svjetske zdravstvene organizacije, sa krajnjim ciljem da se pomogne zdravstvenom sistemu i zdravstvenim radnicima u BiH. Takođe, Nelt je dao svoj doprinos u procesu organizacije press-konferencije i predaje humanitarne pomoći, sa naglaskom da postoji ozbiljna tendencija saradnje između Svjetske zdravstvene organizacije i naše kompanije i u drugim oblastima Neltovog poslovnog djelovanja“, naveo je Goran Cerovina, direktor Nelt BiH.