Artikli koji sadrže tag: Sekopak

Uspešna saradnja sa Sekopakom u uštedi emisije CO2, četvrtu godinu zaredom

Neltu uručen sertifikat od strane kompanije Sekopak.

više

Održivost poslovanja kao jedan od strateških ciljeva

Preuzeto sa: www.sekopak.com

više

Neltov doprinos očuvanju životne sredine

Nelt se aktivno bavi prikupljanjem i zbrinjavanjem ambalažnog otpada preko ovlašćenog operatera Sekopak.

više

Briga o životnoj sredini: Neltu uručen sertifikat o umanjenju emisije štetnih CO2 gasova

Kompanija Nelt se nalazi u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom preko ovlašćenog operatera, Sekopak.

više

Nelt i Sekopak započeli saradnju

Kompanije Nelt i Sekopak potpisale ugovor o saradnji.

više