Uspešna saradnja sa Sekopakom u uštedi emisije CO2, četvrtu godinu zaredom

Nelt avatar Nelt 11.12.2020.

Neltu uručen sertifikat od strane kompanije Sekopak.

Kompanija Sekopak dodelila je Neltu sertifikat za doprinos u uštedi emisije CO2 od 864,74 tona. Zabeležena ušteda u 2019. godini je  gotovo udvostručena u odnosu na prethodnu godinu.

Učešćem naše kompanije u sistemu operatera upravljanja ambalažnim otpadom, umanjuje se količina ambalažnog otpada koji završava na deponijama i samim tim se smanjuje količina emisije CO2. Ostvarenjem u 2019. godini obezbeđeno je ponovno iskorišćenje 2.272,714 tona prikupljenog otpada. Time su premašeni prošlogodišnji nacionalni ciljevi za reciklažu.

Pored sistemskog upravljanja tokovima otpada, svi zaposleni u Neltu doprinose očuvanju životne sredine- od zaposlenih u skladištu, koji prikupljaju i razdvajaju otpad tokom pripreme robe za distribuciju do zaposlenih u kancelarijama koji koriste postavljene separatore u zgradama i reciklažna ostrva postavljena na lokacijama Neltovih distributivno logističkih centara u Dobanovcima, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu. Ovako klasifikovan otpad se zajedno sa ambalažnim otpadom nastalim iz procesa rada skladišta skuplja i presuje u eko dvorištu, postavljenom pored Hale 2 u Dobanovcima.