Sertifikat za doprinos u smanjenju emisije CO2

Nelt avatar Nelt 09.12.2019.

Nelt je u 2018. ostvario izuzetan doprinos, obezbedivši ponovno iskorišćenje 2.257,62 tona ovog otpada.

Sistemskim upravljanjem ambalažnim otpadom, preko ovlašćenog operatera Sekopak, Nelt je u 2018. ostvario izuzetan doprinos, obezbedivši ponovno iskorišćenje 2.257,62 tona ovog otpada.

„To je uvećanje za 1.000 tona u odnosu na prethodnu godinu. Ovim smo direktno uticali na smanjenje količine ambalažnog otpada koji završava na deponijama, a time i na umanjenje emisija CO2 za 415 tona“, izjavila je Nada Stamatović iz sektora za komunikacije Nelt Grupe na događaju tokom kojeg su kompanijama uručeni sertifikati.

Pored sistemskog upravljanja tokovima otpada, svi zaposleni u Neltu doprinose očuvanju životne sredine- od zaposlenih u skladištu,  koji prikupljaju i razdvajaju otpad tokom pripreme robe za distribuciju do zaposlenih u kancelarijama koji koriste postavljene separatore u zgradama i  reciklažna ostrva postavljena na lokacijama Neltovih distributivno logističkih centara u Dobanovcima, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu.  Ovako klasifikovan otpad se zajedno sa ambalažnim otpadom nastalim iz procesa rada skladišta skuplja i presuje u eko dvorištu, postavljenom pored Hale 2 u Dobanovcima.