Nelt i Sekopak započeli saradnju

Nelt avatar Nelt 15.06.2016.

Kompanije Nelt i Sekopak potpisale ugovor o saradnji.

Kompanije Nelt i Sekopak potpisale su ugovor o saradnji, čime je Sekopak postao Neltov operater za upravljanje ambalažnim otpadom. Cilj saradnje je efikasnije sortiranje i priprema ambalažnog otpada za dalju reciklažu, čime se ispunjavaju visoki kriterijumi očuvanja životne sredine.

Sistemskim upravljanjem ambalažnim otpadom Nelt podiže standarde kako u sektoru distribucije tako i u svom celokupnom poslovanju. U okviru poslovnog kompleksa Nelta u Dobanovcima postavljena su dva eko ostrva i eko dvorište, a zaposlenima je omogućeno da unutar svojih kancelarija razvrstavaju ambalažni otpad. Eko ostrva omogućavaju razdvajanje kartona, papira, pet ambalaže, zatim metala i stakla, dok se u eko dvorištu, u okviru Neltovog centralnog distributivnog centra, presuje i slaže isključivo ambalažni otpad. U okviru saradnje predviđena je i edukacija zaposlenih o neophodnosti zaštite životne sredine kroz upravljanje ambalažnim otpadom. Nelt i Sekopak će, takođe, raditi na upoznavanju javnosti sa „Zelenom tačkom“, međunarodnim simbolom koji ukazuje da se proizvodi i ambalaže sistemski recikliraju.

Proizvodi iz portfolija, koje Nelt distribuira označeni su „Zelenom tačkom“, čime se kupcima i potrošačima prenosi poruka o adekvatnom reciklažnom tretmanu proizvoda. Strategija društvene odgovornosti Nelta zasnovana je na etičkom poslovanju i težnji da pomogne stvaranju boljeg okruženja za zaposlene, partnere i širu društvenu zajednicu, uz ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i visok stepen odgovornosti prema životnoj sredini.