Nelt i Dachser započeli saradnju

Nelt logistics avatar Nelt logistics 09.05.2017.

Region Balkana od sada povezan sa evropskom mrežom.

Region Balkana od sada povezan sa evropskom mrežom za distribuciju hrane Kompanija Nelt, regionalni lider u oblasti distribucije, logistike i trade marketinga, ostvarila je saradnju sa jednim od globalnih lidera specijalizovanim za logistiku hrane, sa nemačkom kompanijom DACHSER.

Zahvaljujući ovoj saradnji omogućena je nedeljna isporuka prehrambenih proizvoda iz cele Evrope u Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu preko Nelt logističkih i distributivnih kanala. Nelt je ovim korakom postao jedan od 13 partnera Evropske mreže zbirnog drumskog transporta hrane (The European Food Network), na čijem je čelu kompanija DACHSER, pokriva 34 zemlje Evrope i raspolaže sa oko 1,74 miliona kvadratnih metara prostora za skladištenje hrane i oko 10.500 kamiona hladnjača. „Uključivanje Nelta u evropske i globalne tokove logistike i distribucije, još jedna je potvrda da su naše usluge u potpunosti odgovaraju visokim i zahtevnim međunarodnim standardima naših principala. Ovo partnerstvo predstavlja korak dalje u razvoju poslovanja Nelta, a za milione potrošača u regionu Balkana znači bržu i direktnu dostavu prehrambenih proizvoda sa svih evropskih tržišta“ izjavio je Ivan Milićević, Nelt LSP menadžer operacija i razvoja.

Nelt, osnovan 1992. godine u Beogradu, danas je vodeća distributerska kompanija u regionu, koja u okviru svojih logističkih kapaciteta, pruža usluge međunarodnog transporta, skladištenja, carinskog posredovanja, dostave, dodatnih usluga prepakivanja, kao i usluge intermodalnog terminala.