Nelt Grupi nagrada „Najbolje lokalne inicijative za razvoj talenata“

Nelt Group avatar Nelt Group 23.12.2016.

Nelt Grupa prepoznata je od strane međunarodne kompanije Stanton Chase.

Nelt Grupa prepoznata je od strane međunarodne kompanije Stanton Chase, kao organizacija koja u kompanijama članicama sprovodi najbolje lokalne inicijative za razvoj talenata.

Nagrada za Talent Management ustanovljena je 2014. godine. Dodeljuje se kompanijama iz različitih industrija koje imaju programe razvoja svojih talentovanih zaposlenih, ili su okrenute razvoju talenata generalno kroz različite programe. U izboru je učestvovao do sada najveći broj domaćih i međunarodnih kompanija, koje su na tržištu prepoznate po kvalitetnim programima razvoja talenata na svim nivoima, kao i po dobroj saradnji sa univerzitetima.

Pobednik Talent Management nagrade za 2016. godinu je kompanija NIS a.d. Novi Sad. Nagradu za najinovativniji pristup merenju rezultata u oblasti razvoja talenata dobila je kompanija Continenta.

Nagrada je uručena Marini Mitić Jekić, direktoru ljudskih resursa Nelt Grupe, koja je tom prilikom istakla: „Kompanije godinama rade na talent menadžment procesu i uspostavljanju standarda u ovoj oblasti. Naš sistem i praksa uspostavljeni su 2013. godine i za kratko vreme smo uspeli da pokrenemo pozitivan talas u našoj organizaciji baziran na dobrim praksama koje smo usvajali i adaptirali potrebama našeg dinamičnog biznisa.

Kvalitetne inicijative u ovoj oblasti su samo jedan deo priče, nagrada koju smo dobili je došla najviše zahvaljujući rešenosti menadžmenta cele kompanije da te inicijative podržava kontinuirano i da suštinski radi na tome da svoje ljude gradi i pokreće napred.“