Neltova radionica posvećena razvoja talenata u okviru AmChamps programa

Nelt avatar Nelt 10.05.2016.

U okviru programa ,,AmChamps – mladi lideri promena“ Američke privredne komore u Srbiji, 26. aprila…

U okviru programa ,,AmChamps – mladi lideri promena“ Američke privredne komore u Srbiji, 26. aprila ove godine, održana je radionica na temu razvoja talenata u Nelt Grupi.

Predavači i moderatori Marina Mitić-Jekić, direktor ljudskih resursa Nelt Grupe i Ana Marinković, talent menadžer Nelt Grupe, upoznale su učesnike sa ovim organizacionim sistemom i predstavile proces razvoja zaposlenih. Kroz uvodno predavanje učesnicima je data šira slika o mladom procesu koji se u skladu sa aktuelnim praksama u oblasti upravljanja ljudskim resursima konstantno unapređuje i razvija, kako kroz podizanje svesti o važnosti razvoja zaposlenih u celoj organizaciji, tako i kroz jačanje relevantnih kompetencija zaposlenih koji upravljaju timovima.

U drugom delu učesnici su imali priliku da učestvuju u vežbi baziranoj na konkretnim primerima iz prakse, tj. da na osnovu zadatkih okvira izrade razvojni plan za jednog zaposlenog, a nakon vežbe usledila je kratka diskusija o faktorima koji izradu razvojnog plana čine lakšim ili težim. Učesnici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu, kao i sjajan angažman tokom vežbe, a njhovo zadovoljstvo radionicom potvrdile su i pozitivne završne evaluacije.Dvoje polaznika je od Nelta dobilo na poklon mogućnost popunjavanja online upitnika FACET5 na osnovu kojeg se dobija povratna informacija o sopstvenim stilovima ponašanja, ključnim u ličnom razvoju.

Treći ciklus godišnjeg AmChamps programa pokrenut je u januaru ove godine. U programu učestvuju 23 uspešna, pažljivo odabrana studenta koji rade u paru sa 23 uspešna mlada menadžera – mentora. Ispred kompanije Nelt, partnera ovogodišnjeg ciklusa, učešće u program uzela je Ivana Canić, Senior HR Business Partner. Kroz program se kod učesnika podstiče ,,out of the box“ kreativno razmišljanje kako bi osnažili svoje liderske i organizacione sposobnosti, unapredili veštine rada u timu i stekli znanja o razvoju poslovne strategije i preduzetništva. Predavači na AmChamps programu su top menadžeri kompanija članica Američke privredne komore u Srbiji.