Nelt novi član Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija

Nelt avatar Nelt 03.02.2016.

Kompanija Nelt pridružila se najvećoj svetskoj građanskoj inicijativi u okviru Ujedinjenih nacija, Globalni dogovor.

Kompanija Nelt pridružila se najvećoj svetskoj građanskoj inicijativi u okviru Ujedinjenih nacija, Globalni dogovor, koji za cilj, pre svega, ima izgradnju društveno odgovornog poslovanja i tržišta.

Ovim članstvom kompanije se obavezuju da svoje delatnosti usaglase sa deset univerzalnih principa iz oblasti ljudskih prava, rada, zaštite okoline i anti-korupcije. Marko Milanković, menadžer za korporativne komunikacije Nelt Grupe ovim povodom je izjavio: „Članstvo u Globalnom dogovoru za nas je potpuno logičan i prirodan korak. Nelt, više od 20 godina, svoje poslovanje zasniva na pružanju vrhunskih usluga u oblasti distribucije, logistike i marketinga, osvajanju novih tržišta, stabilnom razvoju kompanije i rastu profita, brizi o klijentima i zaposlenima, kao i aktivnom doprinosu i podršci razvoju zajednice. Neltova politika društvene odgovornosti zasnovana je na etičkom poslovanju i težnji da se omogući stvaranje boljeg okruženja za zaposlene, partnere i širu društvenu zajednicu, uz ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i visokog stepena odgovornosti prema životnoj sredini.“ Marijana Pavlović, predsednica Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji je istakla: „Drago nam je da se kompanija Nelt priključila frontu društveno odgovornih kompanija i organizacija. Važno je da kompanije shvataju prednosti članstva u međunarodnim, dobrovoljnim inicijativama poput Globalnog dogovora UN. U poslednjih mesec dana brojčano stanje mreže je poraslo za novih 7 kompanija-članica, na šta smo veoma ponosni.“

Globalni dogovor ustanovljen je 2005. godine a do danas mu je pristupilo 8000 kompanija i 4000 neprofitnih organizacija u 170 zemalja. U Srbiji je učešće u ovoj inicijativi uzelo više od 100 kompanija, institucija, medijskih kuća i udruženja. ,,Deset principa Globalnog dogovora“ iz oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike proističu iz: Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima; Deklaracije Međunarodne organizacije rada o osnovnim pravima o radu; Deklaracije o životnoj sredini i razvoju usvojenoj u Rio De Žaneiru i Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije.