Deveta Godišnja skupština Globalnog dogovora u Srbiji

Nelt avatar Nelt 26.12.2016.

U prostorijama Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) održana je deveta po redu Godišnja skupština…

U prostorijama Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) održana je deveta po redu Godišnja skupština članova Globalnog dogovora u Srbiji. Kroz uvodnu reč, Irena Vojačkova Solorano, stalni koordinator UN u Srbiji, osvrnula se na podršku koju kompanije i organizacije Globalnog dogovora u Srbiji pružaju ostvarenju UN ciljeva održivog razvoja, usvojenih na Generalnom zasedanju UN, u septembru 2015.godine.

Reč je zatim preuzeo Aleksandar Perić, specijalni savetnik generalnog menadžera Privredne komore Srbije. On je govorio o institucionalnoj podršci koju Privredna komora Srbije pruža razvoju ove dobrovoljne, društveno odgovorne inicijative i naglasio je da mreža treba da nastavi putem održivosti, pohvaljujući rad upravnog odbora Globalnog dogovora UN u Srbiji koji je uspeo da za dve godine proširi ovu mrežu za 20 članica. Nakon uvodnih izlaganja, Marijana Pavlović iz kompanije KPMG, predsednica Upravnog odbora Globalnog dogovora u Srbiji, predstavila je izveštaj o radu mreže za 2016. godinu navodeći da je mreža realizovala 30 događaja u toku 2016. godine.Na skupštini je predstavljena publikacija koja obuhvata primere doprinosa članica Globalnog dogovora u Srbiji ostvarivanju UN ciljeva održivog razvoja. U publikaciji su predstavljeni primeri dobrih praksi kompanije Nelt – Nelt edukativnog program, sponzorstvo koncerata mladih muzičkih talenata u Centru lepih umetnosti Guarnerijus, kao i sponzorstvo izložbe „Mihailo Pupin- od fizičke do duhovne realnosti“. Ove aktivnosti odnose se na ostvarenje UN cilja 4 „Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja za sve.
Publikacija je dostupna na linku Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja
Kompanija Nelt pridružila se Globalnom dogovoru u februaru 2016. godine. Globalni dogovor je najveća svetska građanska inicijativa u okviru Ujedinjenih nacija, koji za cilj, pre svega, ima izgradnju društveno odgovornog poslovanja i tržišta. Ovim članstvom se kompanije obavezuju da svoje delatnosti usaglase sa deset univerzalnih principa iz oblasti ljudskih prava, rada, zaštite okoline i anti-korupcije.