Druga godišnja skupština Udruženja SAP korisnika u Srbiji

Nelt Group avatar Nelt Group 15.12.2016.

Druga godišnja skupština Udruženja SAP korisnika u Srbiji, održana je 29. novembra 2016. godine u…

Druga godišnja skupština Udruženja SAP korisnika u Srbiji, održana je 29. novembra 2016. godine u hotelu Tulip Inn u Beogradu.

Udruženje čiji je jedan od osnivača kompanija Nelt, postoji od 2015. godine i trenutno broji 12 članica – velikih firmi u Srbiji, koje koriste softverske proizvode kompanije SAP u upravljanju poslovanjem. Cilj udruženja je upoznavanje, unapređenje odnosa, razmena znanja, informacija i veština među članicama, kao i bolja koordinacija potreba članica Udruženja sa kompanijom SAP i unapređenje saradnje sa državnim institucijama.
Ovogodišnje okupljanje je organizovano sa namerom da se razlozi osnivanja Udruženja, način funkcionisanja, budući planovi i benefiti, predstave ostalim kompanijama korisnicima SAP softvera u Srbiji, SAP partnerima i široj stručnoj javnosti. Razmenjena su iskustva i sa Hrvatskom udrugom SAP korisnika (HRUSKO), koja postoji već 17 godina i koja je odigrala značajnu ulogu u lokalizaciji SAP rešenja tokom masovnih promena zakona na putu Hrvatske ka Evropskoj Uniji, što očekuje i Srbiju.
„Još veće omasovljavanje USKUS-a i učlanjenje ostalih kompanija u Srbiji koje koriste SAP proizvode u naše Udruženje, omogućiće intenzivniji rad na unapređenju odnosa sa kompanijom SAP AG i njenom regionalnom kancelarijom SAP West Balkans, kao i državnim institucijama. Učlanjenjem kompanije dobijaju mogućnost bolje razmene znanja kroz rad operativnih timova Udruženja.“ – izjavio je Aco Tomašević, kopredsednik Udruženja i direktor podrške biznisu Nelt Grupe.
USKUS će nastojati da u budućnosti intenzivira svoju delatnost kroz organizovanje stručnih radionica, proširenje regionalne saradnje i unapređenje saradnje sa SAP partnerima i samostalnim stručnim saradnicima.