Nelt posetili studenti Mašinskog fakulteta

Nelt avatar Nelt 21.12.2017.

Oko 30 studenata Mašinskog fakulteta posetilo je Nelt CDC u Dobanovcima.

Oko 30 studenata Mašinskog fakulteta posetilo je Nelt CDC u Dobanovcima 19. decembra. Ovom prilikom, zaposleni u kompaniji Nelt su za njih pripremili višečasovnu prezentaciju i obilazak kompleksa.

Druženje je otvorila Nada Stamatović, specijalista za korporativne komunikacije u Neltu, prezentacijom o ključnim podacima Nelt Grupe, strateškim stubovima i tržištima. Marija Kosanović, supervizor za selekciju i regrutaciju, predstavila je proces selekcije, uz korisne savete koji mogu poslužiti studentima i olakšati im iskustvo prilikom intervjua za posao.

Predrag Matić, menadžer skladištenja, predstavio je lanac snabdevanja i primenu novih tehnologija a zatim je poveo studente u obilazak skladišta, terminala i kompleksa zajedno sa Milojkom Lazarevićem, supervizororom skladištenja. Ljubomir Jovanović, menadžer održavanja i Jožef Vidali, supervizor servisa motornih vozila, preuzeli su obilazak tehničkog bloka pri čemu rekli nešto više o sistemu održavanja objekata i floti motornih vozila.

Zahvaljujući strateškoj saradnji koju ima sa fakultetima, Nelt doprinosi razvoju veština i sposobnosti studenata, koje im mogu koristiti prilikom zapošljavanja i adaptacije u poslovnom okruženju.