Da li eCMR stiže i u Srbiju?

Nelt logistics avatar Nelt logistics 02.07.2019.

Digitalni tovarni list – olakšana trgovina i velike uštede.

Digitalni tovarni list – olakšana trgovina i velike uštede.
Privredna komora Srbije – Udruženje za saobraćaj i kompanija Nelt učesnice su pilot projekta Living Lab 12 čiji je cilj, da tokom jula 2019. godine, završi testiranje digitalnog tovarnog lista u realnom okruženju i upozna učesnika u lancu snabdevanja sa njegovim prednostima. Living Lab 12 je deo AEOLIX projekta koji se bavi digitalizacijom u oblasti logistike i transporta.
Kompanija Nelt je uključena u projekat testiranja eCMR -a u segmentima slanja, prijema, prevoza robe i kreiranja ili overe elektronskog dokumenta koji je zamena za klasičan način izrade tovarnog lista. „Upotreba eCMR treba da ubrza i pojednostavi dosadašnji proces izrade tovarnog lista svim učesnicima u lancu otpreme robe. To će svakako uticati i na smanjenje troškova ovog procesa. Svakako postoji i interes države jer se smanjuju čekanja a i povećava mogućnost kontrole kroz uvid u elektronske podatke“, istakao je Sava Manojlović, dispečer domaćeg transporta u kompaniji Nelt.
Digitalni tovarni list (eCMR) do sada je ratifikovalo 17 zemalja Evrope i Azije. Kako Srbija nije ratifikovala eCMR protokol o CMR konvenciji, nema uslova da se Uprava Carina uključi zvanično u ovaj proces. Upravo je to osnovni razlog za testiranje, kako bi se uvideli i snimili efekti digitalizacije i ukoliko rezultati budu pozitivni, dodatno obrazložile potvrde neophodnosti ratifikacije pomenutog protokola. Ideja je da se e-CMR testira na koridorima Grčka-Srbija-Nemačka i Srbija-Rumunija, ali i bilo koji drugi pravac na kojem se obavlja međunarodni transport sa Srbijom.
Upotreba eCMR ima višestruke koristi. Nezavisna studija u Holandiji je pokazala da se prelaskom na digitalni CMR uštedi približno 4,5 EUR po tovarnom listu u administrativnim troškovima. Kako se u toj zemlji upotrebi 40 miliona papirnih CMR-ova godišnje, sa digitalnim tovarnim listom može se dostići ušteda od 180 mil EUR samo u administrativnim troškovima. Razvojem digitalnih tovarnih listova, lanci snabdevanja će biti bez papira u bliskoj budućnosti, obezbeđujući transparentnije, tačnije i efikasnije sisteme prevoza. Prevoznici će imati mogućnost da eCMR unose elektronski, čuvaju logističke informacije i razmenjuju podatke u realnom vremenu putem mobilnog telefona ili tableta.
Šta je CMR?
Još od ratifikacije UN 1956. godine, papirni CMR tovarni list je zvanični dokument u prevozu robe između pošiljaoca i prevoznika. On obezbeđuje papirni trag logističkih prenosa i jedini je dokument koji nosi vozač kamiona u vezi sa tovarom koji prevozi.