Održana redovna sednica Odbora direktora Nelt Grupe

Nelt avatar Nelt 04.07.2022.

Direktori Nelt Grupe sastali su se u Beogradu na drugoj kvartalnoj sednici u 2022.

Prvog dana sastanka koji je održan u prostoru Mama Shelter Hotela predstavljeni su rezultati poslovanja za prvih šest meseci u 2022. Predočeni su ključni izazovi, ali i pozitivne strane dosadašnjeg poslovanja.

O rezultatima su govorili izvršni direktor za tržište Srbije Robert Jenovai, izvršna direktorka za tržište Crne Gore Ljilja Pižurica, izvršni direktor zatržište Bosne i Hercegovine Goran Cerovina, izvršni direktor za tržište Albanije Alban Ujkashej, menadžer finansija za tržište Angole Srđan Bogetić, menadžer finansija za tržište Afrike Rade Crnomarković i menadžerka operacija i prodaje za tržište Angole Selma Hadžić.

Uvodnu reč prvog dana je držao CEO Nelt Grupe Miloš Jelić, dok je CFO Marko Cilić govorio o poslovnim rezultatima I izazovima na nivou Grupe.

Izvršna direktorka za ljudske resurse Bojana Mucić, talent menadžerka Ivana Idei Todorić i menadžer korporativnih komunikacija Marko Milanković održali su radionicu o employer branding-u na kojoj su predstavljeni ključni nalazi istraživanja o percepciji Nelta kao poslodavca koje je sprovela agencija Kantar u novembru 2021. godine.

Izvršni direktor za informacione i komunikacione tehnologije Milan Bukorović govorio je o rezultatima i projektima ICT sektorima – novim tehnologijama, IT bezbenosti, kolaboraciji na cloud aplikacijama, arhiviranju projekata i promenama koje bi trebalo implementirani u svakodnevnom radu.

Drugog dana sastanka izvršni direktori su predstavili indikatore o stanju i implementaciji OHI inicijativa na svim tržištima, a izvršni potpredsednik Nelt Grupe Darko Lukić govorio je o statusu ključnih inicijativa definisanih strategijom Accelerate 2025.

Predstavnici sektora koji su deo CEO Office – menadžer komunikacija Marko Milanković, Menadžerka kvaliteta Jelena Filipović, menadžerka pravnih poslova Sunčica Milić i menadžer bezbednosti Miroljub Nenadović predstavili su ključne aktivnoti i planove za svoje sektore.

Za učesnike sastanka, saradnik za procenu kandidata za management pozicije Branko Vujadinović održao je radionicu o upravljanju talentima, značajnom apsektu ljudskih resursa, ali i vođenja timova uopšte.