Godišnji sastanak Legal Compliance&Ethics tima Nelt Grupe

Nelt avatar Nelt 14.12.2022.

Održan početkom decembra

Legal compliance&Ethics Tim Nelt Grupe održao je godišnji sastanak 7. i 8. decembra u Hotelu IN u Beogradu i CDLC Dobanovci. 

Tim čine korporativni pravni savetnici i zastupnici iz centrale Nelt Co u Dobanovcima, sa tržišta Nelt Grupe Zapadnog Balkana (BiH, Severne Makedonije i Crne Gore), Neoplante i Fabrike Dečje hrane. Fokus godišnjeg sastanka je bio na ključnim rizicima pravne usaglašenosti koji su uočeni na tržištima Zapadnog Balkana.

Menadžer pravnog sektora Nelt Grupe Sunčica Milić je kroz uvodnu reč podsetila na istorijat LC Tima Nelt Grupe koji je formiran i formalizovan 2019. godine, tima koji sarađuje sa svim tržištima na globalnom nivou po potrebi i na upit, osigurava usklađenost sa brojnim zahtevima i propisima na području 12 jurisdikcija. Poručila je da u 2023. godinu tim ulazi sa dva ključna projekta – „Pod lupom Legal Compliance & Ethics Tima 2024“ i „Uticaj pravnih rizika na savremenu korporaciju„ koji je otvoren i započet ovim godišnjim sastankom LC Tima i prezentacijama ključnih rizika.

Legal Manager u Fabrici dečje hrane (BFF) Marija Ilić i Menadžer pravnog sektora Neoplante Aleksandar Vujošević predstavili su timu ključne rizike pravne usaglašenosti koje su specifične za kompanije koje su proizvodne članice Nelt Grupe.

Pravnici za tržišta Bosne i Hercegovine, S. Makedonije i Crne Gore – Ivana Prović, Ivana Trifunovska i Dražen Brajović – predstavili su timu ključne pravne rizike karakteristične za ova tržišta, kao i alate za njihovu eliminaciju ili redukciju do prihvatljivog nivoa.

Gostujući predavači godišnjeg sastanka bili su advokat kancelarije Mikijelj Janković i Bogdanović Dejan Bogdanović i Specijalista za poreze Nelt Co Ljubisav Stojiljković. Bogdanović je analizirao pravne rizike adekvatne zaštite intelektualne svojine u svojstvu distributera i vlasnika prava intelektualne svojine, dok je Stojiljković govorio o pravnim rizicima tipičnim za oblast poreza.