Goran Cerovina predavač na programu „Leader Roots“

Nelt avatar Nelt 28.02.2023.

U organizaciji AmCham BiH

Izvršni direktor za tržište BiH Goran Cerovina održao je predavanje u okviru programa AmCham BiH “Leader Roots”. Ovaj edukativni program usmjeren je na profesionalno usavršavanje mladih koji su zaposleni u kompanijama članicama ovog poslovnog udruženja.

Cerovina je, kao direktor sa 20 godina opsežnog iskustva u FMCG sektoru, govorio o efektu energije liderstva, vrijednosti kvalitetnog tima i organizacije, vještinama koje zaposlenici razvijaju pri zapošljavanju te inspiraciji i motivaciji tokom rada.

On je posebno istakao važnost ulaganja kompanije u zaposlene.

„Edukacija i ohrabrivanje mladih ljudi da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje karijere je premisa odgovornog poslovanja svih kompanija Nelt Grupe. U ovom programu vidimo mogućnost da ukažemo na dobre prakse i otvorimo vrata talentima od kojih očekujemo da budu nosioci promjena u budućnosti“, izjavio je on.

Nakon završenog programa mladi lideri ponijeli su sa sobom pozitivne utiske o domaćinskom prostupu kompanije Nelt, dobru energiju i dodatnu motivaciju za dalji rad i razvoj.