Nelt Finansijska akademija zainteresovala studente za rad u našoj kompaniji

Nelt avatar Nelt 01.07.2022.

Sedamnaestoro studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prisustvovalo je tokom protekla dva meseca predavanjima koja su im, u okviru programa Nelt Finansijska akademija, držale kolege iz naše kompanije.

Prvi deo programa, koji je sačinjen od radionica za studente na završnim godinama Ekonomskog fakulteta, počeo je u maju, a otvorili su ga Izvršni direktor finansija Marko Cilić i Specijalistkinja za privlačenje i selekciju kadrova Marija Vidojević. Oni su studentima pokušali da približe zbog čega je važno steći znanje iz oblasti finansija i zašto je Nelt dobar izbor za prve korake u karijeri, ali i dugoročno.

Polaznici su tokom ovih devet nedelja imali priliku da se upoznaju sa našim kolegama, saznaju koji sektori u našoj kompaniji postoje, kako funkcionišu i sarađuju, te da kroz veliki broj primera iz prakse prošire i nadograde znanje koje su stekli na fakultetu.

Prvi blok radionica bio je rezervisan za oblast komercijalnih finansija. Menadžer finansija Vladimir Marković i Supervizorka potraživanja i kreditne kontrole Zorica Dinić održali su u okviru ovog bloka radionice “Upravljanje rezultatom” i “Kredita politika”.

Radionice u okviru drugog bloka bile su posvećene temi računovodstva. Menadžerka računovodstva Milica Trajković, Supervizorke računovostva Dragana Zorić i Jovana Mutabdžija i Specijalista za poreze Ljubislav Stojiljković držali su radionice “Primena MRS 2 – Zalihe u Nelt grupi”, “Konsolidovani finansijski izveštaji”, “Porezi” i “Finansijski due diligence”.

Nedavno je počeo i treći blok nastave u okviru programa pod nazivom “Finansijska analiza”, a radionice u okviru njega drže Menadžer komercijalnih finansija Mladen Adžić i VD Menadžerka finansijske analize Jasmina Topalović.

Program je, kako kaže Marija Vidojević, jako uspešno prihvaćen od strane studenata.

“Ono što je zajednički stav je da su jako zadovoljni sadržajem predavanja, velikim brojem primera iz prakse, otvorenim diskusijama, interakaktivnošću, dostupnošću naših kolega i nesebičnim deljenjem znanja. Posebno je primentan rast motivacije i zainteresovanosti studenata za rad u našoj kompaniji, nakon što su se upoznali sa kompleksnošću sistema i znanjem koje jedan takav sistem nudi”, poručuje Marija.

Osim radionica na Ekonomskom fakultetu, koji čine prvi deo programa Nelt Finansijska akademija, planirano je i organizovanje prakse za najbolje polaznike programa.