Javni poziv

Nelt logistics avatar Nelt logistics 14.10.2020.

Kompanija Nelt d.o.o iz Istočnog Sarajeva je objavila javni poziv za dostavu ponuda transporta.

Kompanija Nelt d.o.o iz Istočnog Sarajeva je objavila javni poziv za dostavu ponuda transporta.

Zainteresovani prevoznici mogu zatražiti informacije o relacijama i učestalostima transporta, kao i o uslovima koji treba da budu ispunjeni. U odabir ponuda će ući samo prevoznici koji, pored pravilno popunjene i blagovremeno dostavljene ponude, zadovoljavaju i prihvataju zahtjeve kompanije Nelt.

 

Kontakt osoba: Luka Savić

Telefon: 00387 65 402 318

E-mail: savic.l@nelt.com