Nelt na panelu „Logistika pokretač biznisa“

Nelt logistics avatar Nelt logistics 04.04.2018.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u okviru manifestacije obeležavanja Dana Ekonomskog fakulteta.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u okviru manifestacije obeležavanja Dana Ekonomskog fakulteta, 30. marta održana je panel diskusija pod nazivom „Logistika kao pokretač biznisa“.

Ivan Milićević, menadžer razvoja logističkog biznisa Nelt Grupe, bio je jedan od panelista. On je studentima predstavio dosadašnje uspehe kompanije u domenu razvoja logistike. Kao ključne faktore razvoja, naveo je digitalizaciju i automatizaciju u sferi poslovnih procesa (ERP SAP) i skladištenja (WMS GOLD i Pick- by – Voice), poslovnu izvrsnost (OPS, QMS, HACCAP), regionalizaciju i internacionalizaciju poslovanja ( saradnja sa COSCO, CMA CMG, DACHSER), uvođenje novih servisa u region ( prvi privatni intermodalni terminal u Beogradu, zbirni transport u temperaturnom režimu), proširenje logističkih kapaciteta ( hala u Beogradu i Sarajevu).

Govoreći o novim tehnološkim trendovima u oblasti razvoja logističke industrije, on je kao primer naveo uticaj Internet of Things i blokchaina na lance snadbevanja. Komentarisao je sve veću povezanost regiona zapadnog Balkana sa globalnim transportnim tokovima ističući aktivnosti COSCO-a preko luke Pirej ali i dodatno povezivanje luke Koper i Rijeka sa Beogradom kao i servis transkontinentalnog voza od Changsha u Kini do Budimpešte.

Kao globalni trend istakao je da se kompanije, koje se bave proizvodnjom ili marketingom, fokusiraju na svoj osnovni biznis, a da logistiku ili neke njene delove, prepuštaju logističkim kompanijama, čime ostvaruju veću efikasnost, bolji kvalitet i niže operativne troškove.