Nelt ostvario saradnju sa kompanijom COSCO

Nelt logistics avatar Nelt logistics 22.05.2017.

Pristizanjem teretnog voza iz luke Pirej u Grčkoj na intermodalni železnički terminal kompanije NELT u…

Pristizanjem teretnog voza iz luke Pirej u Grčkoj na intermodalni železnički terminal kompanije NELT u Dobanovcima, zvanično je počela saradnja između kineske pomorske logističke kompanije COSCO (China Ocean Shipping Group) i NELT-a. COSCO, jedan od globalnih lidera u oblasti logistike, prepoznala je Neltov intermodalni terminal u Beogradu, kao logističko čvorište Balkana zahvaljujući odličnoj lokaciji, tehničkim i tehnološkim prednostima.

„Uočili smo potrebu trzišta Srbije i neposrednog okruženja u regionu za dodatnim rešenjima transporta robe sa dalekim istokom. Korisnicima je potreban redovan i pouzdan servis. Očekujemo transport više od 7.000 kontejnera na godišnjem nivou. Skraćenje tranzitnog vremena u odnosu na severne luke Jadrana predstavlja benefit korisnicima ali i oslanjanje na intermodalni terminal NELT-a sa kojim povezujemo luku Pirej jer pruža široku logističku podršku potrebnu za uspostavljanje ovog toka“, naglasio je g-din Erich Cossutta ispred kompanije Dragon Maritime, agenta kompanije COSCO za područje Srbije i zapadnog Balkana.“S obzirom na činjenicu da je Pirej prvo čvorište na ruti transporta robe sa Dalekog istoka ka Evropi ovom saradnjom očekujemo da će, u značajnoj meri, doći do smanjenja vremena tranzita. Nadamo se da će ovaj servis obezbediti našem tržištu značajnu alternativu u logističkim tokovima.“, izjavio je Ivan Milićević, menadžer operacija i razvoja NELT LSP NELT-ov terminal je prugom povezan sa svim evropskim lukama i kopnenim terminalima. Autoputevi E-75 i E-70 se ukrštaju na udaljenosti od šest kilometara od terminala, dok je aerodrom Nikola Tesla udaljen deset kilometara. Unutar logističkog centra NELT-a funkcioniše i carinska ispostava sa skladištem, što omogućava punu podršku i fleksibilnost različitim procesima i robnim tokovima Novim setom logističkih usluga koje su pokrenute aktiviranjem intermodalnog terminala klijentima je omogućeno smanjenje logističkih troškova, kao i brži, sigurniji i kvalitetniji transportni servis. O kompaniji COSCODo kraja februara 2017, kompanija je posedovala ukupno 311 kontejnerskih brodova, ukupne nosivosti 1.64miliona TEU, što je porast od 97.6% od prethodne godine, čime zauzima četvrto mesto u svetu po obimu flote kontejnerskih brodova. Osim toga, kompanija ima porudžbine za 33 kontejnerska broda, ukupne nosivosti 542,776 TEU.Trenutno, COSCO SHIPPING linije opslužuju 332 međunarodne i domaće pomorske rute, uključujući 209 međunarodnih servisa (kao i servis međunarodnog razvoza), 37 domaćih servisa, 86 prevoznih servisa na rekama Jangce i Bisernoj reci, čime je pokriveno 254 luka u 79 država i regiona u celom svetu.Kupovinom većinskog udela u luci Pirej u Grčkoj, COSCO je napravio jednu od najbrže rastućih luka na svetu i obezbedio kontrolu nad jednom od ključnih ulaznih tački u Evropi preko koje namerava da stimuliše robne tokove u uvozu i izvozu.