Artikli koji sadrže tag: Panel

CSR forum „Na putu ka održivosti“

Milenko Ribić, menadžer operacija Nelt Pharmaceuticals, na panelu.

više

Nenad Ljubojević panelista na događaju Budi Coolturan

Nenad je Senior HR Business Partner u Neltu.

više