Prepoznali smo prilike i šanse u novim okolnostima

Nelt Group avatar Nelt Group 12.08.2020.

Intervju je preuzet sa www.instore.rs

U okviru Direct PERSPECTIVE inicijative, čiji je partner InStore, pokrenut je dijalog poslovne, tehnološke i startap zajednice sa ciljem razmene mišljenja o poslovanju u novoj normalnosti izazvanoj Covid-19 virusom. Za Direct PERSPECTIVE svoj stav iznosi Miloš Jelić, generalni direktor Nelt Grupe.

 

Kako će iz vaše perspektive izgledati poslovanje u postcovid periodu?

Prognoza uveliko zavisi od dužine i obima ove velike zdravstvene i ekonomske krize. Produžavanje novih okolnosti samo povećava štete i stvara neizvesnost kako ćemo dalje, kada one prestanu. Imaćemo pred kraj godine izvesno ogromne uticaje krize na domaću ekonomiju. Posledice u smislu pada investicija, BDP i rasta nezaposlenosti. Da li ćemo usled takvih uticaja biti sposobni za promene, videćemo. Pre svega na oslanjanje na domaće resurse i što veće zadovoljenje potreba iz lokalne proizvodnje, kako poljoprivredne, tako i industrijske. Doći će do promene ponašanja potrošača i rasta digitalnih kanala prodaje roba i usluga, a u skladu sa tim, desiće se i promena u lancu snabdevanja. Vreme Covida je ’pomoglo’ da se prepoznaju nove prilike i šanse usled promena u ponašanjima potrošača. Oni koji uvaže nove okolnosti i prilagode operacije, ostaće na sceni.

 

Koji izazov percipirate kao najveći za vašu industriju?

Najveći izazov trenutno predstavlja neizvesnost trajanja pandemije i njenih ekonomskih efekata na svetskom nivou. Pad kupovne moći i navika potrošača usled veće nezaposlenosti i smanjenja zarada dovodi do pada prodaje i potražnje, i obrnuto.

 

U kojoj meri će životni stil i navike potrošača biti promenjeni?

Najveći udarac su pretrpele industrije najjače povezane sa ličnom potrošnjom i direktnim kontaktom. Potrošači su postali sve više okrenuti elektronskim servisima i kupovini roba i usluga preko interneta. S druge strane, kada govorimo o maloprodajnim objektima prvi izbor potrošača su veliki trgovinski formati, pre svega zbog osećaja lične sigurnosti, ali i bolje dostupnosti proizvoda. Zbog smanjenje kupovne moći usled recesije, ali i promene u sferi životnih prioriteta, došlo je do značajnog pada prodaje luksuznih proizvoda, turističkih i usluga prevoza, a porast interesovanja za očuvanje zdravlja, održavanje higijene i lične nege.

 

Šta će uticati na odluku potrošača da izabere određeni brend?

Za potrošače će prioritet imati kvalitet, inovativnost i pristupačna cena, tj. fokus na vrednost koju dobijaju za svoj novac. Pored toga, agresivna marketinška kampanja sa akcentom na ATL advertajzing, ali i reklamiranje putem društvenih mreža i ostalih virtuelnih načina komunikacije će i dalje imati ogroman, ako ne i presudan uticaj na potrošače.

 

Šta će biti fokus CSR aktivnosti?

Nelt je dokazao svoju lidersku poziciju promptno reagujući na potrebe zajednice izazvane epidemijom, kroz donacije hrane i fondova za respiratore. Naši planovi, koji se tiču saradnje sa fakultetima ostaju na snazi, čime želimo da održimo kontinuitet. Ostatak sredstava i resursa okrenućemo ka programima i treninzima za naše zaposlene , kao i ka digitalnoj agendi koju želimo da postavimo u fokus internih kolaborativnih procesa.

 

Koji od elemenata digitalne transformacije će biti ključan za vaše poslovanje na dalje?

Veća orijentisanost na Cloud tehnologiju, digitalizacija procesa u finansijama i upravljanju podacima, razvoj prodajnih aplikacija.

 

O istraživanju

Direct PERSPECTIVE je istraživanje o poslovanju u postcovid periodu koji je sprovela DIRECT MEDIA United Solutions sa partnerima. U istraživanju koje je sprovedeno od maja do jula 2020. godine, učestvovalo je 189 ispitanika iz 14 industrija, sa različitih nivoa rukovođenja, od C- level funkcija do operativnih i administrativnih pozicija.