Nebojša Šaponjić na CEO samitu

Nelt Group avatar Nelt Group 01.12.2021.

Šaponjić je naglasio koncept brige o ljudima.

Nebojša Šaponjić, jedan od osnivača Nelt Grupe, bio je panelista na ovogodišnjem Samitu privrednih lidera, jednom od najznačajnijih biznis događaja godine.

Šaponjić je učestovao na zaključnom panelu pod nazivom „Regionalni pogled na ekonomsku budućnost“, zajedno sa Tomislavom Čizmićem, predsednikom Uprave Mercator, i Almirom Jazvinom, CEO-om Prevent grupacije. Panel su moderirali Petrica Đaković (NIN), Anica Telesković (RTS) i Aleksandar Milošević (Danas).

Učesnici samita su dali svoje mišljenje u vezi sa aktuelnim temama inflacije, porasta energetskih troškova i uticaja Covida na poremećaje u globalnim i regionalnim lancima snabdevanja.

Šaponjić je ukazao na izazove u vezi sa radnom snagom, te je naglasio koncept brige o ljudima, koji je naročito došao do izražaja tokom pandemije.

Panelisti su zaključili da je regionalna povezanost i otvorenost neophodna za ubrzani razvoj svih država na Zapadnom Balkanu, pretvarajući izazove u prilike za rast i razvoj lokalnih industrija, proizvođača i brendova.

CEO Summit Beograd je najznačajniji biznis događaj godine na kom su govornici najviši rukovodioci, vlasnici i članovi odbora najuspešnijih domaćih, stranih i regionalnih firmi u realnom i uslužnom sektoru.