Добитници од наградната игра “Со Gillette и Old Spice до вредносен ваучер”.

Nelt avatar Nelt 01.10.2021.

Во периодот од 01.08.-15.09.2021г беше спроведена наградната игра “Со Gillette и Old Spice до вредносен ваучер”во Tinex маркетите. Извлекувањето се одржа на 27.09.2021г во 12ч во Tinex Lisa, Скопје.

 

Во продолжение листа на добитници:

Име и презиме Град Награда
Божидар Ѓулиќ Штип Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Стојанка Гаљева Струмица Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Добрила Галева Стумица Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Васко Трајков Струмица Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Вице Станоевски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Јосив Наумовски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Васко Наумов Кавадарци Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Ромео Секуловски Ресен Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Душка Карповска Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Ацев Славче Велес Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Димитри Чапканов Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Славица Станоевска Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Далибор Димишковски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Љубомир Спировски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Андреј Милутиноски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Горан Костадиновски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Александра Гоговска Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Јордан Ристоски Охрид Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Слободанка Стефковска Скопе Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Мирослава Тодорова Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Зоран Христовски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Ѓорѓи Константинов Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Никола Томиќ Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Божидар Ѓулиќ Штип Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Пандора Ѓоргиевска Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Горан Јовановски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Санада Касами Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Киро Ценев Струмица Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Дарко Трифуновски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Витанов Трајче Штип Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Снежана Ѓулиќ Штип Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Анета Ивановска Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Христина Плушкоска Битола Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Бојан Златановски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Горазд Попов Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Димитар Брзаков Струмица Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Сергеј Чурилов Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Тони Николоски Прилеп Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Петре Неделкоски Прилеп Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Илија Неделкоски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Филимена Гулиќ Штип Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Александар Величковиќ Куманово Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Радмила Тодоровска Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Ивана Секуловска Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Коле Шапев Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Михаела Арсовска Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Јованчо Богојчески Прилеп Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Благоја Петрески Прилеп Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Ванчо Шахинов Штип Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари
Горјанчо Трајчевски Скопје Sport Vision вредносен ваучер во износ од 3000 денари