ОРАЛ Б 30 дневна гаранција за враќање на пари

Nelt avatar Nelt 25.08.2022.

Официјални правила

Официјални правила на кампањата “ОРАЛ Б 30 дневна гаранција за враќање на пари„ можете да ги прочитате тука ЛИНК.

Период на траење 15.09 – 30.06.2023 година.