Мислења во категоријата: Принципали

Добредојде за новиот принципал Teekane

На ден 29.4.2020 беше одржан kick off на Teekane во кругот нашата компанија во Скопје.

više

Информации во врска со активностите во Nelt Групата во врска со пандемијата на вирусот Covid 19.

Информации во врска со активностите во Nelt Групата во врска со пандемијата на вирусот Covid 19.

više

Нелт го дистрибуира Veet

Нелт започна со дистрибуција на производниот асортиман на Veet.

više