Премини на следното ниво – Добар старт

Nelt avatar Nelt 05.05.2019.

Вчера е отворен конкурс за учесниците на петтата јубилејна генерација од нашата програма Добар старт! Дипломците и студентите од основните и мастер студиите може да се пријават за учество до 6 јуни преку веб-страницата Infostud или со испраќање на работна биографија на адреса posao@nelt.com.

Внимателно конципираната тренинг-програма под слоганот „Премини на следното ниво“ и оваа година ќе ја опфати работата на неколку позиции во рамки на секторот продажба и на учесниците ќе им обезбеди нови знаења преку работа со менторите, како и преку тренинзи и работилници. Со запознавањето на различните нивоа на организацијата учесниците учат за одговорноста на секоја индивидуална позиција, добиваат можност полесно да се прилагодат на позицијата која следи и да добијат поширока слика за целокупното функционирање на продажбата во нашиот голем деловен систем.

Досега, по завршување на програмата, повеќе од 90 проценти од учесниците добиле можност за постојано вработување во компанијата Нелт и денес се дел од продажниот тим на Нелт.