Соработка на Нелт и Philip Morris во Србија

Nelt avatar Nelt 03.02.2014.

На взеамно задоволтво успешно пристапија кон реализација на деловните операции.

Во понеделник 3 февруари започна Националната имплементација за обезбедување на логистички услуги и услуги за земање на нарачки од страна на Компанијата Нелт Цо за компанијата Philip Morris Services, српската филијала на Philip Morris International.

После првите неколку дена соработка можеме да констатираме дека на взаемно задоволство успешно пристапивме кон реализација на деловните операции.

Philip Morris Intenational е водечка меѓународна тутунска компанија чии производи се присутни во повеќе од 180 земји додека бројот на вработените во производството и продажбата ширум светот изнесува преку 87.000 луѓе.