Bashkëpunimi i Neltit dhe Philip Morrisit në Serbi

Nelt avatar Nelt 03.02.2014.

Philip Morris Intenational është një kompani lider ndërkombëtare e duhanit.

Për kënaqësinë e dyanshme, ata iu qasën me sukses realizimit të aktiviteteve  të afarizmit.

Të hënën, më 3 shkurt, filloi Zbatimi Kombëtar i ofrimit të shërbimeve të logjistikës dhe Shërbimeve to pranimit  të porosive  nga ana e kompanisë Nelt Co për kompaninë Philip Morris Servis, dega serbe e Philip Morris International.

Pas disa  javëve të para të bashkëpunimit, mund të konstatojmë kënaqësinë  e  dyanshme se i kemi afruar me sukses realizimin e operacioneve afariste.

Philip Morris Intenational është një kompani lider ndërkombëtare e duhanit, produktet e së cilës janë të pranishme në më shumë se 180 vende, ndërsa numri i të punësuarve në prodhim dhe shitje në mbarë botën i kalon 87,000 njerëz.