Njohja e punonjësve me programin IQOS

Nelt avatar Nelt 12.10.2021.

lil SOLID 2.0 Introduced by IQOS

Nëpërmjet prezantimeve të shumta në zyrat e Nelt-it në Dobanovci, Ivan Petroviç (Philip Morris) dhe Goran Duliç (Nelt) u paraqitën punonjësve pajisjet IQOS, por edhe programin special loyalty. Punonjësit në Nelt treguan një interesim të lartë për prodhimet e principalit të vet shumëvjeçar, dhe i ofruan mbështetjen gjeneratës së re të pajisjeve: lil Solid.

lil SOLID 2.0 Introduced by IQOS

Funksionon sipas principit “gjithshka në një pajisje”. Ai është i thjeshtë, kompakt, i disponueshëm me një çmim të përballueshëm. Ofron tre konsumime të njëpasnjëshme dhe midis njëzetë dhe njëzetë e pesë konsumime me një mbushje. Vjen në dy ngjyra: blu dhe gri.