Çertifikata e parë e Grupit Nelt

Nelt Group avatar Nelt Group 10.06.2020.

Me qëllimin e harmonizimit të praktikës e të gjitha kompanive të Grupit Nelt, të cilat ofrojnë shërbimet e shpërndarjes dhe të logjistikës në tregjet e Ballkanit Perëndimor, është bërë çertifikata e njësuar.   

Me këtë është bërë një hap përpara në përkatësi me praktikën e deritanishme sipas të cilës kompanitë janë verifikuar veç e veç nga aspekti i kërkesave të standartit. Me qasjen e re dhe me çertifikimin e të gjithë sistemit të biznesit në rajonin e tregut ballkanez, është vërtetuar kualitet premium dhe i vetëm në ofrimin e shërbimeve, i harmonizuar me kërkesat e standartit ndërkombëtar.

Me çertifikatën e njësuar është përfshirë biznesi i kompanive Nelt CO, Serbia; Nelt ST, Maqedonia Veriore; Nelt doo, Bosnja dhe Hercegovina,; Montemaks C&L dhe Neregelia, Mali i Zi.