Ligjëratë nga Millosh Jelliq për studentët e Fakultetit të Ekonomisë

Nelt Group avatar Nelt Group 03.11.2020.

Jelliq vuri në dukje rëndësinë e arsimit zyrtar të individëve për zhvillimin e mëtejshëm të…

Më 30 tetor, Drejtori i Përgjithshëm i Grupit Nelt, si i ftuar, mbajti online një ligjëratë me temën “Treguesit e afarizmit në menaxhim tregtar në shembullin e kompanisë Nelt”.

Jelliq vuri në dukje rëndësinë e arsimit zyrtar të individëve për zhvillimin e mëtejshëm të karrierës. Krahas përfitimit të njohurive teorike, ai gjithashtu theksoi se është e nevojshme të punohet në programimin themelor, të mësuarit në bazat e të dhënave, përsosjen e gjuhës angleze dhe të gjitha këto me dëshirë të padiskutueshme për sukses.

Në këtë ligjëratë, Jelliq prezantoi sistemin e afarizmit të Grupit Nelt, duke ua afruar kompaninë tonë studentëve të ekonomisë. “Më e rëndësishmja janë njerëzit dhe formimi i ekipeve që çojnë drejt suksesit,” porositi Millosh Jelliq.