Kompania Nelt nga Serbia është bërë anëtare e Forumit të Përgjegjshëm 

Nelt avatar Nelt 04.06.2021.

Nelt nga Serbia

Kompania Nelt nga Serbia është bërë anëtare e Forumit të Përgjegjshëm të Biznesitme vendimin njëzëri të anëtareve ekzistues të këtij rrjeti.

Vendin e saj në forum, kompania Nelt e fitoi në sajë të biznesit që bën në drejtim të realizimit të një ambjenti më të mirë për partnerët dhe gjërë bashkësinë shoqërore.

Forumit i Përgjegjshëm i Biznesitmbledh kompanitë të cilat bëjnë biznes në përputhje me parimet e qëndrueshmërisë, të përgjegjësisë dhe të etikës dhe nëpërmjet angazhimit të tyre ja kontribuon zhvillimit të shoqërisë. Midis anëtareve të forumit, kompani përgjegjëse shoqërore është edhe  Nestlé Adriatic S, PepsiCo, Belgrade Airport, A1 Srbija, Atlantic Grupa, B92, Bambi, Banca Intesa, Coca-Cola HBC, Deloitte, Delhaize, Delta Holding, Direct media, Erste bank, IKEA, LIDL, Manpower Group, NIN, Nordeus, Represent Communications, Telekom Srbija, Telenor, UniCredit Banka, Victoria Group.