Revista në shqip mbledh kritikat pozitive

Nelt Group avatar Nelt Group 06.12.2020.

Revista është përkthyer në gjuhën shqipe dhe është botuar në njëzet e katër faqe.

Botimi special i revistës se brëndshme të Grupit Nelt, i cili është botuar edhe në gjuhën shqipe, ka mbledhur kritikat pozitive nga kolegët.

I dedikuar për kolegët nga Tirana dhe Lipljana, Revista speciale është përkthyer në gjuhën shqipe dhe është botuar në njëzet e katër faqe.

“E vlerësoj jashtëzakonisht angazhimin e kolegëve nga selia e Nelt-it në Serbi që të integrojnë të gjitha kompanitë të cilat përbëjnë Grupin në një sistem koherent. E mbështes përkthimin e Revistës në gjuhët lokale të tregjeve në të cilat Nelt zhvillon biznesin, duke përfshirë edhe Shqipërinë”, tha Klelia Havari, HR & Legal Supervizor në AlbanCorp.

Kolegët nga AlbanCorp-i na dërguan rekomandimet e tyre për përmisimin e botimit të ardhshëm të Revistës, midis të cilave ndodhet edhe propozimi i botimit të intervistës me disa nga drejtuesit e kompanise dhe ndjekja shtesë e aktiviteteve, të cilat organizohen në fushën e shitjes në Shqipëri.