Konferencës “Modernizimi i sektorit të transportit, të logjistikës dhe të infrastrukturës së transportit”

Nelt logistics avatar Nelt logistics 06.02.2020.

Përfaqësuesit e Nelt-it theks të veçantë vunë mbi dixhitalizimin në logjistikë, temë jashtëzakonisht aktuale në…

Vuk Mijanoviç, manaxher i logjistikës në Nelt, dhe Nenad Rakoçeviç, manaxher për përsosmërinë operative të Grupit Nelt, morrën pjesë më 4 shkurt në konferencën në organizatën e dhomës ekonomike Gjermano-serbe (AHK Serbia), nën protektoratin e Ministrisë për ekonominë dhe energjitikën të RS të Gjermanisë dhe në partneritet me kompaninë gjermane em&s GMBH.

Tema e konferencës ishte “Modernizimi i sektorit të transportit, të logjistikës dhe të infrastrukturës së transportit në Serbi dhe në Malin e Zi”, por përfaqësuesit e Nelt-it theks të veçantë vunë mbi dixhitalizimin në logjistikë, temë jashtëzakonisht aktuale në këtë fushë.

Të pranishmit patën rastin që të njihen me aktualitetet tregëtare në Serbi, por edhe me asortimentin e prodhimit dhe shërbimet e disa kompanive gjermane prej sektorit të transportit, të logjistikës dhe infrastrukturës së transportit.