Nestle prezantoi projektin prej Nelt Mozambik në konferencën e ESAR Distributor-it

Nelt Afrika avatar Nelt Afrika 10.08.2021.

ESAR Distributor Conference

Kompania Nestle në kuadër të ngjarjes së madhe afrikane të „ESAR Distributor Conference“, prezantoi projektin të ciline zbaton me kompaninë Nelt në Mozambik. Konferenca u mbajt me anë të rrugës online më 26 korrik.

Dejan Jovanović, manaxher për operacionet dhe shitjen në Nelt Mozambik, dha shpjegime për mënyrën e re të punës të implemetuar në kompaninë tonë, e cila duke kaluar nga kompjuterat handheld në tabletët, ka përparuar në mënyrë të kosiderueshme operacionet e saj të shitjes.

Projekti “Automation: Ordering and Selling process” është përmendur gjatë video prezantimit si një nga shembujt e praktikës së mirë, me përfitime konkrete në fushën e efikasitetit, të zvogëlimit të administratës, të kontrollit të rezervave (ushqimore), të mbledhjes së të dhënave dhe të analitikës së përparuar.

Me principalin Nestle bashkëpunojmë në tregun e Mozambikut që nga viti 2015.