Aksioni i gjelbër

Montenomaks avatar Montenomaks 29.01.2020.

Prej Montemaksit morrën pjesë 8 të punësuar.

Koleget dhe kolegët tanë më 24 janar morrën pjesë në aksionin gjelbërimi të pastrimit të bregut të majtë të lumit Ribnica, të cilin e organizoi servisi Gjelbërimi, në bashkëpunim me kryeqytetin.

Bregu është pastruar me mbledhjen e mbeturinave nga bregu, dhe me mënjanimin e degëve të thata, të barit të keq dhe nga bimët e dëmshme.

Prej Montemaksit morrën pjesë 8 të punësuar. Aksionit, i cili filloi në orën 14 bashkë me një numër të madh të qytetarëve, iu bashkuan edhe anëtarët e shumë organizatave, si dhe të servisit të kryeqytetit me kryetarin e bashkisë të Podgoricës në ballë.