Forumi CSR “Në rrugën drejt qëndrueshmërisë”

Nelt pharma avatar Nelt pharma 30.11.2021.

Milenko Ribiq, Menaxher Operacional i Nelt Pharmaceuticals, në panel.

Milenko Ribiq, Menaxher Operacional i Nelt Pharmaceuticals, e prezantoi Nelt kompaninë  në forumin e CSR-në për këte vit “Në rrugën drejt qëndrueshmërisë”, i cili mbahet nga data 22-26 Nëntor.

Milenko në panelin “Me strategji deri në qëndrueshmëri – nga CSR deri në ESG politikat “, Milenko prezantoi aspektet kryesore të afarizmit  të qëndrueshëm të kompanisë sonë me fokus në kujdesin për njerëzit dhe mbështetjen e komunitetit lokal.

“Qëndrueshmëria e afarizmit  është një nga qëllimet tona thelbsore  strategjike. Me gjithëanshmërinë e afarizmit , teknologjive  të reja dhe afirmimin e punonjësve, ne jemi të fokusuar në tema dhe projekte që do të lënë gjurmë pozitive në planin afatgjatë, si në organizatën tonë ashtu edhe

në komunitetin e gjerë”, tha Ribiq.