Nelt mbështet arsimimin e studentëve në Fakultetet e Beogradit

Nelt avatar Nelt 24.03.2015.

PROGRAMI I EDUKIMIT NJËVJEÇAR NË BASHKËPUNIM ME GALERINË G12 HUB.

Kompania jonë, në bashkëpunim me Galerinë 12 Hub (G12 HUB) inicoi  një program njëvjeçar të quajtur “Bashkëpunimi ndërdisiplinor si  potencial për zhvillimin e profesionistëve të rinj në fushën e artit, shkencës dhe teknologjive të reja”.

Programi filloi në qershor të vitit 2014 për tridhjetë studentë nga gjashtë Fakultete në Beograd, dhe në kuadër të tij u nënshkrua një protokol zyrtar për bashkëpunim me gjashtë Fakultete – Fakulteti i Arteve të Aplikuara, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Fakulteti i Arteve Dramatike, Fakulteti i Arteve të Bukura, Fakulteti i Mediave dhe Komunikimit dhe Fakulteti i Arkitekturës.

Programi përbëhet nga një seri ligjëratash, punëtorish dhe vizitash profesionale në institucione dhe kompani, si dhe artistë të ftuar, programues dhe njerëz të suksesshëm të afarizmit  dhe teoricienë nga Serbia ashtu dhe jashtë saj.