Takimi i përvjetorit të parë të menaxherëve të Nelt Group

Nelt Group avatar Nelt Group 19.10.2013.

Gjithsej 52 pjesëmarrës në këtë takim për herë të parë patën rastin…

N ë selinë qendrore të kompanisë Nelt, u mbajt të premten më 19 tetor 2013, takimi i përvjetorit të parë i menaxherëve të Nelt Group.

Në takimin e të gjitha kompanive, të cilat ndajnë një strukturë të përbashkët pronësie, morën pjesë menaxherët e sektorëve më të rëndësishëm: Nelt Co, Nelt BiH, Nelt ST Macedonia, Neregelia Mali I Zi , Nelt Angola, Nelt Zambia, Neoplanta, Corner Shop, Danub filmi dhe Depot Publike të Serbisë.

Gjithsej 52 pjesëmarrës në këtë takim për herë të parë patën rastin të informohen drejtpërdrejt dhe të shkëmbejnë përvojat nga tregjet e ndryshme aty ku bëjnë afarizëm, të evoluojnë  të arriturat për vitin 2012 dhe të prezantojnë planet për vitin e ardhshëm.